2012 was het jaar…

… van leven in mijn leven! Leven met de seizoenen – niet alleen in mijn hoofd, maar in mijn leven. Meer mediteren,  meer vertragen, meer tijd voor mezelf en meer afstemmen op mijn gevoel en innerlijke tijd, in plaats van al dat doorrennen in kloktijd.

… ik grotendeels aan Onvoorwaardelijke Liefde heb gewijd. Een prachtig mooi onderzoek, grotendeels ondersteund door Margje Beekenkamp en gevoed door Gitama. Mijn dank is groot. Mijn groei ook!

… dat ik intens gedetoxt heb en nu – door anders te gaan eten – na ruim 25 jaar medicijn- (en nagenoeg symptoom!-) vrij ben!

… dat ik veel van mijn passionfood foto’s ben gaan delen, waardoor ik ook vele anderen geïnspireerd heb om gezonder, lekkerder en voedzamer te gaan eten en gezonder te worden.

… dat ik midden in mijn beloved WildTantra family terecht kwam, vol onbeschrijflijk prachtige ontmoetingen en ongelooflijk mooie meditaties en smaak naar meer.

Mijn 2012 1

… dat ik veel dingen aangegaan ben. Ik heb gedeald met de dingen die er waren, zonder er voor weg te lopen. Ik heb onderzocht hoe bijzonder het is om niet uit contact te gaan als iemand ‘te dichtbij komt’, maar te blijven voelen wat er gebeurde –  wat het met me deed en daar dan heel puur op te reageren. Los van alle conventies. Met name in mijn meditaties met mannen veel heb mogen ontdekken, leren, loslaten en vieren. Dit heeft veel openheid gebracht en mooie vriendschappen opgeleverd. Ik ben mijn tantra broers, vaders, zonen, lovers intens dankbaar voor deze prachtige kwetsbare respectvolle heilige ontmoetingen.

… dat het alweer voor de derde keer gelukt is om een benefiet voor schoolgeld en schoon drinkwater voor mijn naamgenootje Minke Mdogo en haar familie in Kenia te organiseren. Dankzij de inzet van vele betrokkenen zijn alle kinderen weer naar school, is de waterpomp gefixt en hebben de ouders de benodigde medicijnen gekregen waardoor ze weer in staat zijn voor hun kinderen te zorgen. Grote dank naar allen die meegeholpen hebben!

… dat ik eindelijk kon vliegen.

… dat ik mijn ♥ beloved vuurman ♥ tegen ben gekomen. Ik ben oneindig dankbaar voor het het pad wat we nu samen lopen, vliegen, springen, mediteren en dansen. Met elkaar en met anderen.

Mijn 2012 2

… dat Milan door diverse mannen meegenomen is in een initiatie om Man te worden, en zo bewust de overgang van de lagere naar de middelbare school kon maken. We hebben een mooi ritueel gedaan, een waardevolle stap in een fase waarin Milan moet leren om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen, visie te vormen en op zijn eigen kompas te varen. En ik als moeder hem moet leren loslaten… en verbonden blijven.  Ik ben zeer dankbaar naar de mannen die hier een belangrijke rol in hebben gespeeld: Henk Hofman, Tony Overwater, Sietse Voorhorst en Datus Voorhorst. En Milan zelf natuurlijk, ik ben trots op hem!

Mijn 2012 3

… dat mijn kleine broertje Sietse getrouwd is met de Liefde van zijn Leven. Tear jurker!

… dat mijn bedrijf Act, Acting Coaching Training omgedoopt werd tot ActWild . En ik een nieuwe, zelf getimmerde website in de lucht geworpen heb: www.actwild.nl. Over Act, Wild, Creativity, Play, Vitality, Transformation & Passionfood (recepten)Have a look!

… dat ik geïnterviewd werd voor het boek ZZP-Utrecht, waar ik met een prachtige foto in sta, samen met een cliënt.

… dat ik het hele jaar door met elke volle-maan in de Maarsseveense plassen heb gezwommen.

… dat ik de naam Deva Yama kreeg van mijn tantric master Leela. Deva Yama: Devine Peaceful Night. Een naam die me verdieping geeft in meditaties, die me verbind met mijn essentie, die me brengt bij waar het voor mij om gaat, waar ik af en toe nog flink mee worstel… en die me verbindt met mijn tantrische familie. Een naam waar ik intens dankbaar voor ben.

“Yama, the god of death!! Yama is killing duality, illusion, female/male. Yama is showing the space where everything fall into one flow… no more duality! It gives you birth…” Leela

 Night
We experience day and night in the cycles of the soul. The soul’s day brings the activities of thinking, feeling and willing to outer life. The soul’s night is the time of reflection, deepening, meditation, and mystery. The soul’s night is silent, calm, restorative.

The soul’s day works with the questions of life in the world of space and time, birth and death, material success and failure, personal pleasure and pain. The soul’s night is the time spent transmuting the soul’s day into inner development, moral imaginations and spiritual consciousness.

In the soul’s day we confront the challenges, successes and failures of life. In the soul’s night we open to the meaning and purpose of the challenges, successes and failures of our daily lives.

In the soul’s day we interact with incarnated beings and sense perceptible realities in a flow of time from past to future. In the soul’s night we interact with beings free of the weight and shadows of corporeality and in the realms of eternity beyond the linear flow of time allowing us to attain a perspective, perhaps even a knowledge, that goes beyond the limitations of space and time.

We grow our individuality in the soul’s night. We digest and metabolize what we have taken in during our soul’s day consciousness. What of the soul’s day do we want to transform into our inner substance? What do we need to release and to forgive?

… dat ik – zoals elk jaar – het jaar afsluit door stil te staan bij wat het jaar me gebracht heeft en los te laten wat me niet meer dient, om zo ruimte te maken voor het jaar wat komt. Dit jaar doe ik dat aan de hand van het ritueel van de 13 Heilige Nachten, met meditaties in de periode tussen 21 december en 6 januari. Een mooie, magische en stille overgangstijd waarop we speciale aandacht voor ons innerlijke pad en persoonlijke ontwikkeling mogen hebben, omdat – volgens Rudolf Steiner – de geest van het individu en de spirituele wereld het meest intens verbonden zijn. Hoe dan ook, ik word blij van inner christmas