What is Tantra?

(Onderaan een paragraaf over tantra, uit Yama’s boek ‘Van Stoornis naar Gave’, in het Nederlands)

Tantra is the ancient spiritual practice of weaving together opposite energies, to experience harmony within yourself, with others and with the Universe. It delights from awareness in the senses, desires and feelings, transforming our acts into creative evolution. It is a system of self-development in love and expansion of consciousness, bringing a deep sense of connection and intimacy with everything around us and inside us. Many people mistakenly think tantra is mainly about sex, because our sexual energy, emotions and desires are not suppressed in tantra, they are actually channeled for personal and spiritual evolution.

The basic understanding of Tantra is that, contrary to what the mind tells us, all polarities in life are not opposites.
They are complementary. Male and female, anger and compassion, love and fear aren’t conflicting forces.
From that deep insight Tantra has developed meditation techniques that focus our awareness on the union of polarities.
Pema Gitama

Respect your Body
A first important step in Tantra is to learn respect for our bodily temple and to unlearn all the nonsense that we have been taught about our body. True bliss is only possible when we live intensely, existing at the optimum. The body has to be purified of all the ways you may have been repressing it, living at the minimum. Respect your body, take care of your body, befriend your body, be loving towards your body, revere your body. Treat your body well and it will reveal great mysteries to you. And be aware that you are not your body! You may ‘use’ this body during your temporary earthly life, to be able to receive all kinds of bodily experiences and information through bodily your senses. Our essence within is eternal like the sun. We say that the sun rises and sets, as seen from our own small human perspective. But the sun always shines. In the same way we think that we are born and that we will die, but we are eternal like the sun, we always shine.

You are not your body. You are the Spirit within. 

Free your senses
The senses are our doors of perception, the windows into reality. Our eyes… our ears… our nose… they are windows into God. If you truly see, you will see God in everything… everywhere. We have to reclaim our forgotten language by learning to be more in our senses. While eating, don’t just eat… find the forgotten language of taste again. Touch the bread, feel the texture of it. Feel with closed eyes, feel with open eyes. While chewing, chew it as if you are chewing God. Remember it! Let it be a prayer and you will start to feel the rising of a new consciousness in you. Free your senses from habits: habits are one of the root causes of dullness. Clean your senses which have become like a dull mirror, because of all the dust that has gathered upon it. Invent new ways of doing things. If you keep finding new ways every day, your life will remain a thrill, an adventure.

There are religions and spiritual approaches that claim that the path to enlightenment is about dulling your senses, denying your desires, killing your taste. Tantra says the opposite:

Taste God in every taste and low totally into your touch, because whatever you touch is divine.
Touch, smell, taste, see and hear as totally as possible, all sounds are divine

Enter the beyond
Whenever it is possible, relax and put the little mind aside. You can learn this in three steps of Awareness. First: let the mind go wherever it wants to go, let the mind be filled with thoughts, you simply watch and detach. Don’t worry about it, just watch. Be the observer. By and by you will see that silent gaps start coming… Second: when you become aware of some gaps, who is noticing this…? Slowly you become aware of the Watcher. Now watch the watcher and then new gaps will start coming… and the watcher starts disappearing, just like the thoughts. Then a deeper silence arises. Finally, both object and subject are gone… you have entered into the beyond.

The Watcher is the one observing that there are no thoughts.

Tantra Guidance
The methods, practices that Yama offers in her tantra sessions and retreats are not to turn you on, but to turn you in and to turn you beyond. As a healer and teacher, Yama helps you become aware of that which is already there, by being a temporary bridge between your unawareness and awareness. Tantra meditations aim to help you to free your body of all repressions and make your senses fully alive again, so your mind can drop all its neurotic obsessive thinking and find the ways of peaceful silence, free from all illusions, simply expanding and opening up beyond what you ever thought was possible…


NEDERLANDS 

De essentie van tantra (voor mij) is het verenigen van tegenstellingen en het schijnbaar onoverkomelijke overwinnen. Als iets niet in hokjes hoeft te passen kan het zijn wat het is. Niet of-of. Maar en-en.

Ik besta uit vele tegenstrijdigheden en ook mijn ziekte hing aan elkaar van dualiteiten. Maar het pad van tantra liet mij stuk voor stuk aan mijn beperkende gedachten voorbijgaan. Het een bestaat niet zonder het ander. Geen nacht zonder dag. Geen eb zonder vloed. Geen up zonder down. Geen zijn zonder niet- zijn.

Tantra gaat over totaal ervaren. En totaal zijn.Vanuit volledige overgave. Niet een beetje, maar door er volledig in te springen. Met bewustzijn. En Liefde. Sacredness.

En tantra gaat over devotie. Toewijding. Niet aan een hogere macht of waarheid, maar aan het goddelijke in jezelf. Alsook het goddelijke in elkaar erkennen. En in het leven van alledag. Meestal verwijst devotie naar de conventies die door de verschillende religies dan wel de volgelingen daarvan zeer streng nageleefd (moeten) worden. Mijn atheïstische opvoeding en weerstand tegen de verstikkende, controlerende dogma’s van de kerk hadden me altijd ver van devotie gehouden. Omdat God en de dogma’s vaak zo sterk vermengd zijn – zoals water en olie die samen flink geschud zijn – lijkt het één geheel. Maar toen ik me realiseerde dat die conventies slechts symbool stonden voor een diepere essentie, kon het water zich uiteindelijk van de olie scheiden en weer helder worden. Hierdoor kon ik het puur goddelijke gaan zien voor wat het is: Liefde. Het maakt uiteindelijk niet uit of je je aangetrokken voelt tot Boeddha, Mohammed, Jezus, Maria, Krishna of een van die anderen. Misschien richt je je tot God zelf, of de Godin, Moeder Aarde, Spirit, het universum, Source of ‘gewoon iets’. God is het hele zooitje bij elkaar. God is Liefde. Ieder bewandelt het pad dat het beste bij hem of haar past.Voor mij persoonlijk is de vorm ervan net zo veranderlijk als het weer, maar het bewustzijn dat in gelijk welke vorm schuilt heeft altijd hetzelfde doel: Liefde.Voor mij betekent ‘devotie’: volledige toewijding aan de essentie van Liefde en aan een leven ‘in dienst van’ de Liefde.Verantwoordelijkheid voor mijn eigen ‘ontwaken’ door de bereidheid om het gehele spectrum van Liefde met bewustzijn te verkennen.Vertrouwen op de Liefde.” (Uit ‘Van Stoornis naar Gave’ – Yama Voorhorst